Programy

1. Programy nauczania:

  • „Razem w przedszkolu” – Program wychowania przedszkolnego – Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka – WSiP
  • „Dziecko w swym żywiole” – Program wychowania przedszkolnego – Anna Pawłowska-Niedbała, Justyna Święcicka, Ewelina Wilkos – Nowa Era
  • Our Discovery Island 1”  (język angielski) – Leone Dyson, Katarzyna Poglodzinska, Tessa Lochowski, Linette Ansel Erocak, Sagrario Salaberri – Longman Pearson Education

2. Program autorski do nauczania rytmiki i tańca – „Od rytmiki do tańca” – Joanna Kowalska

3. Programy profilaktyczno – zdrowotne:

  • „Moje dziecko idzie do szkoły” Program ten skierowany jest m.in. do dzieci przedszkolnych, ich rodziców i nauczycieli. Autorem programu jest Oddział Promocji i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

    Głównym jego celem jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

    Cele szczegółowe obejmują: podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, żywienia oraz wskazanie innych czynników mających wpływ na zachowanie zdrowia.

  • Kubusiowi Przyjaciele Natury”  – jest to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.