Podstawa programowa

https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/wychowanie-przedszkolne/c137-podstawa-programowa

(lub bezpośrednio: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1)