Do Przedszkola

„7 powodów, dla których warto posłać dziecko do przedszkola.”

 

Decyzję o posłaniu dziecka do przedszkola, czy opiekowania się nim w domu podejmują rodzice. To od ich wyborów zależy, czy będzie się ono prawidłowo rozwijało, czy będzie umiało znaleźć się w grupie rówieśników i dostosować do wymagań otoczenia.

Rodzice chcą, by ich pociecha miała wiele koleżanek i kolegów, by odnosiła sukcesy, rozwijała swe umiejętności i zainteresowania. Takie możliwości daje przedszkole.

 

Oto 7 powodów, dla których warto posłać dziecko do przedszkola:

 

1.        Przedszkole uczy samodzielności

Dziecko obserwuje świat wokół siebie i w taki sposób go poznaje. Bada zachowanie innych i na tej podstawie wykształca w sobie właściwe dla danej sytuacji zachowanie, w tym też samodzielność.

 

2.        Przedszkole pokazuje, jak funkcjonować w grupie

Przedszkole jest miejscem, w którym spotyka się wiele dzieci. Są wśród nich te, z którymi nasze dziecko się zaprzyjaźni- bo są miłe, ale spotka i takie, z którymi będzie „toczyć boje” o zabawki, kredki itp.

Każde z tych doświadczeń będzie dla niego niezwykle cenne, bowiem nauczy je zasad rządzących grupą jako całością i da możliwość nabycia umiejętności współpracy z innymi.

Dzięki temu przedszkolak zaczyna rozpoznawać zachowania rówieśników, uczy się reagować na sytuacje, które spotyka jako dziecko, a później dorosły.

 

3.        Przedszkole uczy nawiązywania kontaktów

Jednym dzieciom przychodzi to łatwo, innym odezwanie się do rówieśnika sprawia kłopot.

W piaskownicy wyręcza je czasem mama, która pomaga przełamywać pierwsze lody.

W przedszkolu dziecko musi poradzić sobie samo. Uczy się wtedy pokonywać nieśmiałość, wstydliwość, by zdobyć sympatię kolegów, czy koleżanek. Jeśli nie nauczy się tego na samym początku swej drogi życiowej, będzie mu trudniej nawiązywać kontakty w dorosłym życiu.

 

4.        Przedszkole uczy współpracy

Dziecko, które nie ma rodzeństwa lub z braku czasu rodziców spędza swój czas na samotnej zabawie, nie ma możliwości nauczenia się współdziałania.

Zabawa z rówieśnikami w przedszkolu stwarza doskonałe warunki do kształtowania w nim umiejętności współpracy z innymi, uczy tolerancji i otwiera je na świat. Ponadto dziecko w grupie uczy się kompromisów i dzielenia z innymi.

 

5.        Przedszkole uczy posłuszeństwa

Dziecko szybko przyzwyczaja się do wygody i staje się mistrzem w przekraczaniu granic cierpliwości rodziców. Jeśli rodzice o coś je poproszą, a później tego nie egzekwują, malec nie nauczy się posłuszeństwa.

W przedszkolu zaś słucha nauczyciela. Je to, co jest na obiad, a nie to, na co ma ochotę i tak, jak w domu wymusiłby na mamie płaczem lub krzykiem ustępstwo, tak w przedszkolu musi być posłuszny i grzecznie wykonywać polecenia wychowawczyni.

 

6.        Przedszkole uczy odpowiedzialności

Tutaj dziecko uczy się odpowiedzialności za siebie i innych. Wie, że musi pilnować zabawek, sprzątać je po skończonej zabawie i odłożyć na miejsce. W ten sposób dziecko wykształca w sobie umiejętność dbania o siebie, o przedmioty itd. Sam kształtuje i utrwala zdolność do bycia odpowiedzialnym.

 

7.        Przedszkole stymuluje wszechstronny rozwój

W przedszkolu dzieci nie tylko czytają i ćwiczą pamięć poprzez zapamiętywanie wierszyków i piosenek, ale uczestniczą w zajęciach plastycznych, śpiewają, tańczą itp. Zajęcia te sprzyjają odkrywaniu umiejętności twórczych, a także sprzyjają rozwijaniu indywidualnych zainteresowań. Przedszkole zapewnia warunki do zdobywania nowych umiejętności i systematycznego pogłębiania wiedzy, gdyż umożliwia poznawanie świata poprzez samodzielne eksperymentowanie i badanie otoczenia.

 

Reasumując:

Dziecko, które uczęszcza do przedszkola ma więcej możliwości. Daje mu je grupa dzieci, wychowawczyni, która poświęca mu cały swój wolny czas i skupia na nim uwagę.

Rodzic może wtedy zająć się sobą, swoim rozwojem zawodowym i osiąganiem sukcesów.

Wyślij dziecko do przedszkola!

Będziesz wtedy mieć poczucie spełnionego obowiązku, a Twoje dziecko posiądzie cenne umiejętności niezbędnie w dorosłym życiu.

 

Na  podstawie ”abcprzedszkola.pl”