Pomoc psychologoczno – pedagogiczna

W związku z apelem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o upowszechnienie informacji
o pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz o łatwym dostępie do osób pracujących w  poradni informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gostyniu pracuje stacjonarnie, realizując swoje zadania, jak dotychczas prowadzimy diagnozę, wszystkie terapie i wczesne wspomaganie rozwoju. W ograniczonym zakresie realizujemy zadania na terenie szkół i przedszkoli.

Poradnia działa w trybie stacjonarnym oraz pracuje od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 8.00 do 19.00, a w piątki do 15.00.
Numery telefonów:
65 572 06 97 i 65 572 31 77
i link do strony internetowej:
                                               Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gostyniu

15.02.2021 r. [Krystyna Piasecka, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Gostyniu]