Charytatywne

1. „Nakrętki dla Krzysia” – nasze przedszkolaki zbierają sumiennie nakrętki, dzięki którym chłopiec korzysta z rehabilitacji. Krzyś Płaczek mieszka w Smolicach (gmina Kobylin). Przyszedł na świat 31 stycznia 2010 roku. Chłopiec od urodzenia zmaga się z poważnymi chorobami. Krzyś jest wcześniakiem, urodzonym z zamartwicą i zaburzeniami w oddychaniu. Zdiagnozowano u niego: wadę OUN – ośrodkowego układu nerwowego (hipoplazję ciała modzelowatego), dysmorfię twarzy (podejrzenie dysplazji czaszkowo-czołowo-nosowej), padaczkę, opóźnienie rozwoju psycho-motorycznego. Krzyś jest pod opieką różnych poradni specjalistycznych. Uczęszcza na rehabilitację i wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka. Chłopiec jest dzieckiem leżącym. Wymaga stałej opieki i ciągłej rehabilitacji, która wpływa na niego pozytywnie. Pomimo wielu ograniczeń jest dzieckiem radosnym.

2. „Góra Grosza” – corocznie uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji zbierania środków pieniężnych, które Towarzystwo Nasz Dom przeznacza na pomoc dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, pomoc dla Domów dla Dzieci i na kilka innych akcji pomocy dzieciom i młodzieży.