Profilaktyka zdrowotna

W roku szkolnym 2012/13 nasze przedszkole realizuje program profilaktyczno-zdrowotny „Moje dziecko idzie do szkoły”. Jego koordynatorem jest dyrektor ds. pedagogicznych Bożena Przybylak.

Program ten skierowany jest m.in. do dzieci przedszkolnych, ich rodziców i nauczycieli. Autorem programu jest Oddział Promocji i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Głównym jego celem jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

Cele szczegółowe obejmują: podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, żywienia oraz wskazanie innych czynników mających wpływ na zachowanie zdrowia.

Program porusza następujące treści:

  • Żywienie dziecka, zapobieganie nadwadze i otyłości
  • Higiena jamy ustnej
  • Prawidłowa postawa ciała
  • Środowisko szkolne, rozkład zajęć, oświetlenie, ciężar plecaka przyszłego ucznia, stanowisko pracy
  • Ochrona wzroku
  • Prawidłowy rozwój mowy
  • Zdrowie psychiczne dziecka
  • Bezpieczeństwo w przedszkolu, domu, w drodze do i z przedszkola

Rodzice i nauczyciele otrzymują broszurę tematyczną, dzieci – kolorowanki i zakładki.

Program realizowany jest od października do maja wg opracowanego przez przedszkole harmonogramu. Na zakończenie należy w sprawozdaniu do SANEPID-u w Gostyniu opisać realizację w/w.